1. شاهین

    بنلی از سال 2005 توسط یه کمپانی چینی خریداری شده بطور کل و دیگه ایتالیایی نیست,
    مثل خودرو Mg که برای انگلیس بود و الان چینیه!

ارسال پاسخ